Vesti

Imenovani članovi odbora SKGO

Predsedništvo Stalne konferencije gradova i opština je na Drugoj, elektronskoj sednici, održanoj 3. februara 2010. godine, donelo Odluku o imenovanju članova odbora SKGO.

Sve članice Asocijacije, osim gradova i opština izabranih odlukom Skupštine da predsedavaju pojedinim odborima SKGO, imaju pravo na status člana u dva odbora. Članice SKGO izabrane na Skupštini SKGO da predsedavaju pojedinim odborima, imaju pravo i na dva člana u drugim odborima. Svi gradovi i opštine mogu učestvovati u radu određenog odbora, ali bez prava odlučivanja koje imaju samo imenovani članovi odbora.

Kriterijumi za imenovanje članova Odbora SKGO bili su:

  • Kandidature gradova i opština za članstvo u odborima SKGO;
  • Funkcija i obrazovni profil predloženih kandidata;
  • Geografski raspored članova odbora;
  • Veličina i broj gradova i opština u sastavu odbora;
  • Ravnomerna zastupljenost nacionalno mešovitih sredina u odborima
  • Prethodno izražena zainteresovanost za izbor u organe birane na 37. Skupštini SKGO.

Odbor SKGO čine predsednik i članovi koji se biraju na period od dve godine.

Odbor za sistem lokalne samouprave
Odbor za finansij
Odbor za ravnomerni regionalni razvoj
Odbor za društvene delatnosti
Odbor za komunalne delatnosti
Odbor za urbanizam i stanovanje
Odbor za evropske integracije i međunarodnu saradnju
Odbor za lokalni ekonomski razvoj
Odbor za energetsku efikasnost
Odbor za zaštitu životne sredine