Vesti

Kovačica dobila podršku za pripremu i sprovođenje projekata iz fondova Evropske unije

Pilot paket podrške za pripremu i sprovođenje projekata iz fondova Evropske unije sproveden je u periodu od 26. novembra 2021. godine do 30. juna 2022. godine u opštini Kovačica. Ovaj vid podrške realizovan je u okviru projekta ”Institucionalna podrška SKGO – treća faza”, koji podržava Vlada Švajcarske.

U okviru ovog paketa sproveden je niz aktivnosti koje su rezultirale izrađenim predlogom projekta u oblasti vanrednih situacija. Dodatno, u okviru paketa realizovane su dve akreditovane obuke sa predstavnicima opštine Kovačica u oblasti upravljanja projektima „Upravljanje projektnim ciklusom“ i „Sprovođenje projekata po EU procedurama“ čime su unapređeni kapaciteti opštine za pripremu i sprovođenje projekata po EU procedurama.