Vesti

Izazovi u oblasti upravljanja ljudskim resursima u Srbiji

Međunarodna konferencija o upravljanju ljudskim resursima održana je 20. septembra 2022. godine u Beogradu. Skup je organizovan u sklopu zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2”, koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalne konferencije gradova i opština.

Na skupu je bilo reči o novim trendovima u upravljanju ljudskim resursima, kao i o iskustvima reforme u Srbiji.

Prisutnima su se obratili Nadia Ćuk, zamenica šefa Misije Saveta Evrope u Beogradu, Alina Tatarenko, šefica Odeljenja demokratskog upravljanja Saveta Evrope putem video linka, Martin Klauke, šef operacija II iz Delegacija Evropske unije u Srbiji, Sanja Putnik, pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave iz Sektora za evropske integracije i međunarodnu saradnju, kao i Nikola Tarbuk, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština.

Govoreći o rezultatima projekta Nadia Ćuk je pomenula da su 43 lokalne samouprave usvojile povelju o ljudskim resursima i da je putem grantova dodeljeno po 30.000 evra za 14 lokalnih samouprava, a sve u cilju jačanja njihove operativnosti i funkcionalnosti.

„Gradovi i opštine su jako važni za razvoj svakog društva i države, a Savet Evrope će ostati pouzdan partner u ovim procesima“, zaključila je Ćuk.

„Jačanje demokratskog upravljanja ključ i cilj daljeg unapređenja ljudskih prava, a da bi se to postiglo neophodno je između ostalog i jačanje upravljanja ljudskim resursima“, rekla je Alina Tatarenko i dodala da Savet Evrope radi na novim preporukama za jačanje demokratskog upravljanja koje će biti primenljive na svim nivoima vlasti, pa i lokalnom.

Martin Klauke je izjavio da je upravljanje ljudskim resursima od izuzetne važnosti imajući u vidu reformu javne uprave i njen fundamentalni karakter.

„Ljudski resursi su važni jer se reforme sprovode od strane javnih službenika i njihovo osnaživanje je značajno, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou. Lokalni nivo je posebno značajan zbog usaglašavanja sa evropskim akijem, kao i zbog sprovođenja promena koje najdirektnije utiču na građane“, rekao je Klauke.

Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO istakao je ovom prilikom organizacija već dugi niz godina pruža podršku uspostavljanju službeničkog sistema u jedinicama lokalne samouprave. On je naglasio da je kroz dve faze projekta Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi, obezbeđena je podrška za sprovođenje Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

„Fokus aktivnosti na kojima je radila SKGO bile su obezbeđivanje savetodavne podrške, izrada priručnika i modela dokumenta, sprovođenje paketa podrške opštinama, organizacija brojnih obuka i kontinuirani rad i razmena znanja i iskustava kroz Mrežu službenika za upravljanje ljudskim resursima“, izjavio je Tarbuk.

Generalni sekretar SKGO je istakao kvalitet saradnje svih uključenih nacionalnih partnera što je rezultiralo značajnim rezultatima i evidentnim unapređenjima unutar svih lokalnih samouprava.

„Trenutni fokus celog projekta usmeren je na podršku uvođenju sistema kompetencija u upravljanje ljudskim resursima  u lokalnoj upravi, kao i na unapređenje procesa kadrovskog planiranja. Želim ovom prilikom i da istaknem da smo zajednički napravili i velike korake u oblasti stručnog usavršavanja lokalnih službenika. Nacionalni sistem je uspostavljen i svakog dana sve bolje funkcioniše, prvenstveno zahvaljujući radu Nacionalne akademije za javnu upravu i Saveta za stručno usavršavanje lokalnih službenika. Naša organizacija takođe nastoji da pruži svoj doprinos razvoju ovog sistema kroz kontinuiranu organizaciju obuka koje su deo nacionalnog program za obuku lokalnih službenika“, zaključio je Nikola Tarbuk.

Sonja Putnik je apostrofirala sinergiju sa svim partnerima koji su učestvovali na projektu i podvukla da je strateški cilj Srbije članstvo u EU što podrazumeva razvoj institucionalnih kapaciteta, a samim tim i razvoj znanja i veština javnih službenika.

„Veliki značaj je u reformi državno-službeničkog sistema uz orijentaciju na profesionalni razvoj javne uprave kroz transparentnost i odgovornost u radu“, zaključila je Putnik.

Projekat “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2” je počeo u decembru 2018. godine i bavi se najvažnijim problemima u oblasti upravljanja ljudskim resursima i razvoja ljudskih resursa na nivou lokalne samouprave u Republici Srbiji.