Vesti

Ispitivanje zadovoljstva građana komunalnim uslugama u Užicu, Novoj Varoši i Kuli

U sklopu podrške Stalne konferencije gradova i opština lokalnim samoupravama u okviru projekta „Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou“, koji finansira Vlada Švedske, a realizuje SKGO uz stratešku podršku Švedske asocijacije lokalnih vlasti i regiona (SALAR) u Užicu, Novoj Varoši i Kuli organizovano je ispitivanje zadovoljstva građana kvalitetom komunalnih usluga.

Anketa je organizovana u cilju unapređenja komunikacija između građana i komunalnih preduzeća, kao i poboljšanja kvaliteta usluga.

U Užicu ispitivanje će biti organizovano u periodu od 22. maja do 05. juna 2023.godine, na naplatnom mestu sistema objedinjene naplate (SON), portirnici Gradske uprave Užice i prostorijama Gradske opštine Sevojno. Upitnik možete popuniti i elektronskim putem na zvaničnim internet stranicama Grada Užica, Gradske opštine Sevojno, JKP „Bioktoš“ i JP „Duboko“, na društvenim mrežama ili direktno putem sledećeg linka: https://forms.gle/odPcK3ka2uYUKKvv6. Terensko ispitivanje sprovodiće anketari JKP „Bioktoš“, u periodu od 22. maja do 5. juna 2023. godine.

Ispitivanje u Novoj Varoši biće realizovano u periodu od 15. maja do 05.juna 2023.godine, a upitnike građani mogu preuzeti na naplatnom mestu na blagajni JP "3.Septembar", elektronskim putem, popunjavanjem upitnika koji možete preuzeti na sledećem linku: https://forms.gle/8qrxvZ5h6BJf8CGq8 ili na sajtu opštine.

Opština Kula, „Komunalac“ Kula, JKP „Vodovod“ Crvenka, „Radnik“ Sivac i „Ruskom“ Ruski Krstur će sprovoditi ispitivanje zadovoljstva građana uslugom zbrinjavanja otpada u periodu od 15. do 30. maja 2023. godine. Građani Kule upitnik mogu preuzeti na naplatnim mestima Javnih komunalnih preduzeća i Uslužnom centru opštine Kula, a mogu ga popuniti i elektronskim putem na zvaničnom veb sajtu opštine Kula i zvaničnim internet stranicama Javnih komunalnih preduzeća ili direktno putem sledećeg linka https://forms.gle/Nt2B5xGGFWwmD1xs9.