Vesti

Sednica Odbora za ekonomski razvoj održana u Naučno-tehnološkom parku u Nišu

Treća sednica Odbora za ekonomski razvoj SKGO u skladu sa inicijativom članova Odbora da se na sastancima uvrste teme poput inovacija, pametne specijalizacije, digitalne transformacije, podrške startapovima i tehnološkom preduzetništvu, održana je 25. maja u prostorijama Naučno-tehnološkog parka u Nišu.

Programska direktorka za ekonomski razvoj SKGO Slađana Grujić navela je da se Odbor po prvi put bavi ovim temama i navela kao veliki izazov uvezivanje privrednih subjekta, naučno istraživačkih i inovacionih delatnosti, kako bi se pospešila primena novih tehnologija, proizvoda i usluga i naša zemlja etablirala kao konkurentna na tržištu sa proizvodima visoke tehnološke vrednosti.

Pomoćnik ministra u Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Vladimir Radovanović, istakao je ovom prilikom da privreda mora ići u korak sa tehnološkom razvojem i da je Republika Srbija prepoznata kao inovator u nastajanju i da je porastao broj novih startapova. Po njegovim rečima, trenutno je registrovano 600 startapova, a ambiciozni target je da ih do 2025. godine bude 1200. Ključni zakoni za ovu oblast su Zakon o nauci i istraživanju i Zakon o inovacionoj delatnosti, koji je posebno važan za JLS jer navodi i inovacionu infrastrukturu – naučno tehnološke parkove, njihovo umrežavanje, inovacione centre, podsticajne mere. On je pozvao lokalne samouprave da im se obrate ukoliko žele podršku (i finansijsku i nefinansijsku). Osim NTP u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Čačku, planirani su parkovi u Kragujevcu i Kruševcu, a 18 formiranih inovacionih centara treba da se vežu za NTP koji pripada njihovom području kako bi ih podučavali, ali i pratili kroz proces razvoja.

Milan Ranđelović, direktor NTP iz Niša se nadovezao na izlaganje pomoćnika ministra i istakao da je stvoren ambijent u kome svi akteri mogu da rade na inovacijama jer je stvoren okvir za to. Sada je fokus na jačanju konkurentnosti privrede dok je pre 10 godina bilo na zapošljavanju. Kao dobar primer u oblasti poljoprivrede naveo je opštinu Lebane, koja je realizovala smart specijalizaciju u proizvodnji paradajza.

Aktivnosti grada Niša u stvaranju uslova za razvoj tehnološkog preduzetništva predstavio je član Odbora za ekonomski razvoj Ivan Pavlović.

Članovi Odbora su iskoristili priliku da saznaju više o mehanizmima saradnje i umrežavanja, prednostima i nedostacima funkcionisanja NTP od slovenačkog eksperta Iztoka Lesjaka, koji pomaže Naučno-tehnološkom parku u Nišu. Lesjak je kao ključnu činjenicu naglasio značaj umrežavanja u stvaranju bolje i veće vrednosti proizvoda i usluga.