Vesti

Užice, Raška i Osečina nagrađeni za posvećenost unapređenju kvaliteta vazduha uz fokus ka mladima na lokalu

UNICEF u Srbiji i Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) uz podršku Vlade Norveške, na završnom skupu projekta „Škole za bolji kvalitet vazduha” koji je održan danas u Botaničkoj bašti u Beogradu, nagradili su grad Užice i opštine Rašku i Osečinu za najveći napredak u 2023. godini u preduzimanju akcija za smanjenje zagađenja vazduha, uz saradnju i konsultacije sa mladima na lokalnom nivou.

Nagrađene opštine izabrane su na osnovu konkursa koji je raspisan za 15 jedinica lokalne samouprave koje učestvuju u projektu. Grad Užice osvojio je prvu nagradu - solarnu elektranu od 7 KW instalisane snage, dok su Osečina i Raška koje su osvojile drugo i treće mesto, nagrađene sa ukupno 12 prečišćivača vazduha. Donirana oprema biće instalirana u objektima ili institucijama namenjenim radu sa decom i/ili mladima.

Zagađenje vazduha jedan je od najvećih zdravstvenih i ekoloških problema u svetu, a 90% svetske populacije udiše zagađen vazduh. Deca i adolescenti su posebno osetljivi na zagađenje vazduha jer se njihova tela, organi i imuni sistem još uvek razvijaju. Zagađenje vazduha šteti zdravlju tokom detinjstva i povećava rizik od bolesti kasnije u životu, a deca mlađa od pet godina su najugroženija, jer unose više vazduha u odnosu na svoju telesnu masu nego odrasli.

Mnogi naučni dokazi ukazuju na činjenicu da su neophodne odlučne akcije ako želimo da sprečimo nepovratne posledice po životnu sredinu – ekoloških problema u savremenoj civilizaciji ima mnogo, a jedan od osnovnih je svakako pitanje zagađenja vazduha. Dobar kvalitet vazduha je od suštinskog značaja za zdravlje i dobrobit ljudi, a nažalost deca su najranjivija grupa. Nadam se da smo posle dve godine vrednog rada u okviru projekta ,Škole za bolji kvalitet vazduha’ uspeli da doprinesemo procesu rešavanja ovog važnog pitanja koje se tiče svih nas”, istakao je Nebojša Cvejanov, koordinator projekata ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.

U okviru ovog inovativnog projekta, prvog takve vrste u Srbiji, tokom prethodne dve godine podstaknuta je edukacija dece i mladih na temu kvaliteta vazduha, uključivanja mladih u donošenje nacionalnih i lokalnih politika na ovu temu, ukazano je na značaj merenja kvaliteta vazduha, a 15 lokalnih samouprava dobilo je podršku za jačanje kapaciteta za unapređenje politika u oblasti upravljanja kvalitetom vazduha, sa posebnim akcentom na uključivanje mladih u procese kreiranja lokalnih politika.

Veličina ovog projekta je u tome što je jasno pokazao da su mladi ljudi u Srbiji svesni problema zagađenja i istovremeno zainteresovani da daju svoj doprinos u očuvanje životne sredine koja ih okružuje. Stoga je važno da lokalne samouprave osnažene iskustvom, stečenim kroz aktivnosti saradnje sa mladima u okviru ovog projekta, nastave da im ukazuju poverenje, tako što će im omogućiti održive načine da iznose svoja mišljenja i istovremeno podstičući ih da budu deo akcija i rešenja za čistu i zdravu životnu sredinu. Jedino je takva životna sredina preduslov u kome sva deca i mladi mogu uživati svoja prava i ostvariti svoj pun potencijal“ zaključila je Lidija Kesar, koordinatorka projekata za oblasti klimatskih promena i kvaliteta vazduha, UNICEF u Srbiji.

Miodrag Gluščević, programski direktor za urbani razvoj, životnu sredinu i komunalne delatnost SKGO naglasio je da su jedinice lokalne samouprave jedan od ključnih aktera kada je reč o zaštiti životne sredine, kao i unapređenju kvaliteta vazduha na lokalnom nivou, a da je uključivanjem mladih dobijen novi kvalitet u procesu kreiranja i primene javnih politika na lokalu.

Kroz projekat ,Škole za bolji kvalitet vazduha’ mladi su dobili priliku da budu nosioci promena za bolji kvalitet vazduha i da postanu ključni partneri lokalnih samouprava u rešavanju ovog problema. Isto tako, jedinice lokalne samouprave pokazale su veliko interesovanje kada je reč o inicijativama mladih i njihovom uključivanju u razvoj lokalnih politika“, izjavio je Gluščević.

Ovaj sveobuhvatni projekat sprovedi UNICEF u Srbiji uz finansijsku podršku Vlade Norveške, uz podršku Ministarstva prosvete i Ministarstva turizma i omladine i u partnerstvu sa Institutom za nuklearne nauke „Vinča”, Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO), Inicijativom „Digitalna Srbija” (DSI), Internet društvom Srbije, Fondacijom „Petlja”, Centrom za promociju nauke (CPN) i organizacijama „Connecting” i „Dostignuća mladih u Srbiji“, a u saradnji sa zajednicama lokalne samouprave. Kompanija MT-KOMEX D.O.O. donirala je izradu projekta i izvodjenje radova za solarnu elektranu doniranu u okviru projekta.

Fotografije: UNICEF Srbija/2023/Shubuckl