Vesti

Iskustvo Srbije dragoceno za goste iz Moldavije

Delegacija Kongresa lokalnih vlasti Moldavije (CALM) boravila je u trodnevnoj studijskoj poseti Srbiji sa ciljem sagledavanja i konsolidacije sopstvenih kapaciteta i kako bi se bolje upoznali sa konsultativnim mehanizmima i izgradnjom dijaloga između centralnih i lokalnih vlasti. Poseta je trajala u periodu od 5. do 7. jula 2023. godine, i bila je prilika da se razmene iskustva i najbolje prakse sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) o programima izgradnje kapaciteta, pružanju usluga članicama i sprovođenju projekata. Poseta je realizovana uz podršku Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope u okviru projekta “Osnaživanje kulture dijaloga i etičnih lokalnih samouprava u Republici Moldaviji”.

Prvog dana posete gosti iz Moldavije imali su priliku da se upoznaju sa mehanizmima rada i rukovođenja SKGO sa fokusom na unutrašnju organizaciju, rad tematskih Odbora i Mreža, sistem komunikacije sa članicama i eksternim partnerima, kao i vrlo važan aspekt finansijske održivosti organizacije. Diskusija je nastavljena na temu političke uloge nacionalnih asocijacija lokalnih vlasti, posebno u oblasti zastupanja i zaštite interesa svojih članica, dijaloga sa centralnim vlastima i konsultativnih mehanizama u toj oblasti, pristupanja Evropskoj uniji, kao i međunarodne saradnje.

Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO poželeo je dobrodošlicu kolegama iz Moldavije i istakao zadovoljstvo što su za studijsku posetu izabrali našu zemlju i SKGO.

“Drago mi je što smatrate da naša praksa može biti korisna u procesu razvoja vaše asocijacije”, naglasio je Tarbuk i dodao da razgovor između partnera treba da vodi boljoj lokalnoj samoupravi u Moldaviji i Srbiji.

Viorel Furdui, izvršni direktor CALM se zahvalio na gostoprimstvu i naglasio da su veći delegacije članovi Izvršnog odbora asocijacije za koje je važno da saznaju kako funkcioniše organizacija u Srbiji. On je istakao da su deo Delegacije i određen broj zaposlenih u moldavskoj asocijaciji, koji imaju priliku da upoznaju kolege, kao i rad SKGO i da dalje razvijaju odnose između dve asocijacije.

Svetislav Paunović, projektni supervizor iz sekretarijata Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope i organizator posete se zahvalio SKGO na želji da ugosti članove delegacije i rekao da je jedna od bitnih komponenti podrške i posete, jačanje kapaciteta CALM. On je naglasio da Kongres sarađuje sa svim asocijacijama lokalnih vlasti i izrazio zadovoljstvo kada vidi predstavnike različitih asocijacija da blisko sarađuju, a da je ovo upravo prilika za učenje i razmenu iskustva.

O primerima zastupanja interesa gradova i opština govorio je Marko Tomašević, zamenik generalnog sekretara SKGO za zastupanje koji je ovom prilikom predstavio tri primera dobre prakse, i tom prilikom posebno apostrofirao dobru saradnju sa resornim Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave.

Aktivnosti organizacije na polju međunarodne saradnje i evropskih integracija lokalne samouprave u Srbiji, kao i podršku koju gradovi i opštine imaju od SKGO, predstavila je Aleksandra Vukmirović, šefica Službe za međunarodnu saradnju.

Dobra praksa grada Leskovca 

Tokom drugog dana posete delegacija CALM posetila grad Leskovac i susrela se sa Goranom Cvetanovićem, predsednikom SKGO i gradonačelnikom Leskovca, koji je poželeo dobrodošlicu kolegama iz Moldavije i naglasio da je Leskovac grad slavne istorije, bogate kulturne baštine, grad razvitka i napretka na svim poljima i primer dobre prakse među lokalnim samoupravama.

Predstavljajući Leskovac, gradonačelnik je istakao dva velika projekta u Leskovcu – izgradnju gradskog stadiona i rekonstrukciju Opšte bolnice Leskovac ka kojoj gravitira preko 250 hiljada stanovnika, a pomenuo je i izgradnju Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, veoma važan ekološki projekat. Takođe je istakao da je grad Leskovac jedini grad u Srbiji koji ima registrovana tri brenda – leskovački ajvar, leskovačku spržu i leskovački roštilj, kao i da je na putu da registruje i četvrti brend – leskovačku mućkalicu.

U svom izlaganju, istakao je značaj i ulogu SKGO u procesu zastupanja interesa lokalne samouprave, i predstavio dužnosti predsednika organizacije u domaćim i međunarodnim telima.  

Viorel Furdui, izvršni direktor moldavske asocijacije zahvalio se na dobrodošlici u Leskovac i odličnoj organizaciji sastanka i rekao:

„Drago nam je što smo ovde. Zanimljivo nam je kako funkcioniše javna uprava u Srbiji, naročito sada kada se u Moldaviji govori o reformama. Zanima nas i želimo da razgovaramo o načinu funkcionisanja SKGO, kakva je saradnja sa Vladom i kako rade na interesu lokala. Dugujemo veliku zahvalnost našim partnerima, Evropskom savetu, generalnom sekretaru SKGO, naročito gradonačelniku i predsedniku SKGO Cvetanoviću.“

Dijana Kirijak, savetnica premijera Moldavije, je danas rekla da je iskustvo stečeno u poseti Srbiji za delegaciju Moldavije neprocenjivo.

„Sve sa čime smo se upoznali tokom našeg boravka ovde biće značajno u našem radu u Moldaviji i zahvalni smo na iskustvu koje su nam vaši stručnjaci preneli. Zadivljeni smo odličnim odnosima između SKGO i lokalne zajednice. Očekujemo da budete naši posetioci u sklopu neke studijske posete i da se upoznate sa našom zemljom, kulturom, ali i reformama“, izjavila je Kirijak.

Tokom posete, predstavljeno je funkcionisanje gradske administracije, saradnja sa drugim lokalnim samoupravama, kao i pravci lokalnog ekonomskog razvoja, a predstavljeni su i EU projekti sprovedeni u saradnji sa SKGO. Na kraju posete, članovi delegaciji obišli su lokalni parlament i Narodni muzej u Leskovcu.

Pravni okvir, sprovođenje nacionalnih politika i usluge članstvu 

Poslednjeg dana studijske posete kolega iz Moldavije održani su sastanci sa predstavnicima Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (MDULS), kao i završna sesija sa rukovodstvom i zaposlenima u SKGO. U Palati Srbija sa domaćinima iz MDULS razgovaralo se o relevantnom pravnom okviru, uključenosti lokalnih vlasti i SKGO u pripremu i sprovođenje nacionalnih politika i propisa, kao i konsultativnim mehanizmima koji uključuju procese evropskih integracija.

Državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Čedomir Rakić upoznao je članove delegacije sa procesom evropskih integracija Srbije, te ukazao na značajnu ulogu Ministarstva u procesu pristupanja EU, kroz učešće u radu u više pregovaračkih poglavlja, kao i kroz učešće u radu tela za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, uključujući i Zajednički konsultativni odbor Komiteta regiona EU i RS. On je izrazio nadu da će dve zemlje u narednom periodu intenzivirati saradnju, posebno imajući u vidu da je Republika Moldavija u junu 2022. godine dobila status zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.

Gostima iz Moldavije predočene su i zajedničke aktivnosti Ministarstva i SKGO, posebno one koje su u vezi sa reformskim procesima, poput izrade Strategije reforme javne uprave (2021-2030) i Programa za reformu sistema lokalne samouprave u Republici Srbiji (2021-2025). Pažnja je posvećena i procesu pripreme, izrade i praćenja sprovođenja dokumenata javnih politika kroz proces konsultacija, pre svega sa SKGO, ali i sa drugim relevantnim akterima, kao što su predstavnici nadležnih ministarstava, naučna zajednica i organizacije civilnog društva.

U završnom delu posete, članovima delegacije iz Moldavije predstavljene su usluge koje krovna organizacija srpskih gradova i opština pruža svojim članicama, uz demonstracije različitih alata i aktivnosti koje služe izgradnji kapaciteta – treninzi i obuke, funkcionisanje digitalnih servisa, tehnička i ekspertska podrška lokalnim administracijama, podrška sprovođenju lokalnih projekata, a pažnja je posvećena i informisanju i komunikaciji sa članstvom i širom javnošću.