Vesti

Završna konferencija programa EXCHANGE 2

Stalna konferencija gradova i opština organizovala je završnu konferenciju programa EXCHANGE 2, koji je finansirala Delegacija Evropske unije, a sprovodila SKGO u saradnji sa konzorcijumom koji je predvodio GDSI. Skup je održan 22. januara 2010. godine u Beogradu.

Tokom uvodnog dela prisutnima su se obratili: Saša Paunović, predsednik SKGO i opštine Paraćin, Thomas Gnocchi, šef Odeljenja za politička pitanja Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Gordana Lazarević, pomoćnica ministra finansija, i Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO.

Program EXCHANGE 2 je imao dve komponente, EXCHANGE 2 – Jačanje kapaciteta SKGO i EXCHANGE 2 - Zajednička podrška lokalnim samoupravama. Najvažnije rezultate programa, usmerene na uvođenje modela Evropske unije u rad lokalnih samouprava u Srbiji, predstavili su Irina Slavković, menadžerka programa EXCHANGE 2 i Mark Barrett, šef Tima projekta EXCHANGE 2 – Zajednička podrška lokalnim samoupravama. Tokom dve godine trajanja programa, pilot gradovi i opštine su bili u prilici da dobiju pomoć oko izrade Strategija za lokalni održivi razvoj i ekspertsku pomoć koja je bila prilagođena potrebama svakog pilot grada ili opštine. Ove strategije predstavljaju preduslov za podnošenje predloga projekata koji će biti finansirani sredstvima EU. Program je podržao i razvoj kapaciteta Stalne konferencije gradova i opština, posebno na polju zastupanja interesa lokalnih samouprava.

Na skupu su organizovane i panel diskusije na temu:

  • Paketi podrške opštinskim uslugama – ciljana ekspertska podrška
  • Oporezivanje imovine i programsko budžetiranje
  • Izrada strategija održivog razvoja lokalne zajednice
  • Zakonski okvir rada lokalne samouprave - izazovi u narednom periodu

U finalnom delu konferencije, predstavljen je program EXCHANGE 3 za koji je Delegacija Evropske unije u Srbiji raspisala prvi poziv u decembru 2009, a koji počinje u martu ove godine i dodeljeni su sertifikati pilot gradovima i opštinama, učesnicima Exchange 2 programa.