Vesti

Završna konferencija LOGO East programa

Završna konferencija LOGO East programa za Srbiju i Radionica za pripremu PARTNER programa za Srbiju, kao nastavak LOGO East programa, održana je 21. i 22. januara 2010. godine, u Beogradu.

Kako bi se rezultati partnerskih projekata distribuirali na što efikasniji način, Završna konferencija LOGO East programa je održana u okviru Završne konferencije EXCHANGE 2 programa.

Učesnici konferencije su upoznati kako su Bela Crkva, Valjevo i Beograd poboljšali pružanje usluga građanima u svojim lokalnim samoupravama putem uvođenja uslužnog centra, izrade vizije grada i unapređenje procedura pri podnošenju i obradi zahteva za finansiranje projekata u saradnji sa partnerskim opštinama iz Holandije, Stenvekerland, Sitard Gelen i Hag. Tom prilikom partnerskim opštinama su dodeljene Zahvalnice za uspešnu realizaciju projekata.

Imajući u vidu uspešno realizovane partnerske projekte u okviru LOGO East 1 i 2 programa, Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Holandije je kroz MATRA program odlučilo da nastavi podršku podsticanju saradnje između lokalnih samouprava iz Holandije i lokalnih samouprava iz zemalja koje se graniče sa Evropskom unijom. VNG Internacional i Stalna konferencija gradova i opština će u saradnji sa lokalnim samoupravama iz Holandije i Srbije razviti PARTNER program za Srbiju. Radionica za pripremu PARTNER programa za Srbiju na kojoj su partnerskim opštinama predstavljeni prioriteti programa koje je definisalo Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Holandije predstavlja prvi korak u tom cilju.