Vesti

Podnošenje kandidatura za članstvo u odborima SKGO

Na XXXVII skupštini SKGO, održanoj 15. decembra 2009. godine, izabrani su predsednik, potpredsednici, članovi Predsedništva, predsednik i članovi Nadzornog odbora, kao i predsednici resornih odbora SKGO. Sledeći korak u konstituisanju novih organa SKGO je izbor članova odbora.

Prilikom izbora novih članova odbora, Predsedništvo će osim prijava gradova i opština, uzeti u obzir i različite kriterijume (geografski raspored, veličinu i broj gradova i opština u sastavu odbora, ravnomernu zastupljenost nacionalno mešovitih sredina, funkciju i obrazovni profil predloženih kandidata, itd.), kao i prethodnu izraženu zainteresovanost za izbor u organe SKGO koji su birani na Skupštini.

Isticanje kandidature je moguće u najviše četiri odbora, svaka opština ili grad može biti član najviše dva odbora.

Rok za podnošenje kandidatura je 25. januar 2010. godine, faksom na broj 011/3221-215, elektronskim putem na secretariat@skgo.org (skenirani formular) i poštom na adresu: Stalna konferencija gradova i opština, Makedonska 22, 11000 Beograd.

Za sva dodatna pitanja ili informacije u vezi sa prijavom za kandidaturu za članstvo u odborima SKGO, možete se obratiti Nikoli Tarbuku, pomoćniku generalnog sekretara SKGO za zastupanje, na broj 011/3223-446 ili elektronskim putem na nikola.tarbuk@skgo.org.