Vesti

PREDSEDNIŠTVO SKGO USVOJILO NACRT KODEKSA


Na svojoj Petoj sednici, održanoj 9. jula ove godine, Predsedništvo Stalne konferencije gradova i opština usvojilo je Nacrt kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave u Srbiji, koji je pripremila Radna grupa Projekta koristići kao model Evropski kodeks ponašanja lokalnih i regionalnih izabranih predstavnika.

Potom, Nacrt kodeksa upućen je skupštinama opština u Srbiji na javnu raspravu koja će trajati do 10. septembra, nakon čega sledi priprema Predloga kodeksa.