Vesti

OKRUGLI STO: "EVALUACIJA PRUŽENIH USLUGA U OPŠTINI NOVI BEOGRAD"


Stalna konferencija gradova i opština je 29. juna 2004. bila domaćin okruglog stola "Evaluacija pruženih usluga u opštini Novi Beograd". Okrugli sto je rezultat projekta "Evaluacija javne politike u opštini Novi Beograd", koji od februara 2004. kao prvi projekat javne evaluacije u Srbiji sprovode Stalna konferencija gradova i opština, Ministarstvo inostranih poslova Francuske, opština Novi Beograd i Palgo Centar. Partneri na projektu su i Fakultet organizacionih nauka, Fakultet političkih nauka i Pravni fakultet u Beogradu. CELA VEST...