Vesti

ODRŽANA DEVETA SEDNICA PREDSEDNIŠTVA STALNE KONFERENCIJE

Deveta sednica Predsedništva Stalne konferencije održana je...

Pročitaj više

PODRŠKA PREDSEDNIŠTVA VLADI RS U BORBI PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA.

Predsedništvo Stalne konferencije gradova i opština je, sa svoje sednice održane...

Pročitaj više

Odluka o isticanju zastave Republike Srbije na teritoriji opštine

U skladu sa Preporukom o korišćenju zastave Republike Srbi...

Pročitaj više

Naredba

Na osnovu Odluke vršioca dužnosti predsednika Republike Sr...

Pročitaj više

Zaključak

Na osnovu člana ___ Statuta grada _______ (_______________...

Pročitaj više

---- 4. ODLUKA

ZAKLjUČAK O IZVRŠAVANjU RADNIH OBAVEZA ZAPOSLENIH U OPŠTINS...

Pročitaj više