Vesti

POSETA OPŠTINAMA KOVAČICA I ALIBUNAR

S obzirom da je jedna od prioritetnih aktivnosti SKGO obilaz...

Pročitaj više

SASTANK SA PREDSEDNICIMA ODBORA SKGO

U Beogradu je 05. februara 2004. godine održan satanak sa novoizabranim predsedn...

Pročitaj više

Agencija za razvoj infrastrukture lokalne samouprave

Vlada Republike Srbije osnovala je, 27. novembra 2003. godine, Agenciju za razvo...

Pročitaj više

Seminar zemalja Jugoistočne Evrope o sprovođenju i primeni multilatera...

Ministar za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine Srbije, prof. dr Anđe...

Pročitaj više

SKGO Info

U želji da bude što bliža svojim članovima - gradovima i opš...

Pročitaj više

ZAKLJUČCI XXXIII SKUPŠTINE SKGO

Zaključci 33. skupštine Stalne konferencije gradova i opštin...

Pročitaj više