Vesti

ODRŽAN STRUČNI SASTANAK: «Gde je LEAP u Srbiji»

Stalna konferencija gradova i opština organizovala je stručn...

Pročitaj više

RADNI SEMINAR SA OPŠTINAMA NA TEMU VODOSNABDEVANJA I SANACIJE MALIH NA...

U okviru zajedničke inicijative SKGO i Nemačke organizacije za tehničku...

Pročitaj više

PREDSEDNIŠTVO SKGO USVOJILO NACRT KODEKSA

Na svojoj Petoj sednici, održanoj 9. jula ove godine, Predsedništvo Sta...

Pročitaj više

BORAVAK DELEGACIJE PREDSTAVNIKA ASOCIJACIJE OPŠTINSKIH FORMACIJA "GRAD...

Na inicijativu rukovodstva Asocijacije "Gradovi Urala", u cilju usposta...

Pročitaj više

OKRUGLI STO SKGO – "Integrisano upravljanje otpadom"

U prostorijama Stalne konferencije gradova i o...

Pročitaj više

OKRUGLI STO: "EVALUACIJA PRUŽENIH USLUGA U OPŠTINI NOVI BEOGRAD"

Stalna konferencija gradova i opština je 29. juna 2004. bila domaćin ok...

Pročitaj više