Vesti

OTVARANJE RENOVIRANIH PROSTORIJA KONFERENCIJE

16. decembra 2003. godine Stalna konferencija gradova i opšt...

Pročitaj više

POSETA KINESKE DELEGACIJE

5.decembra 2003. Stalna konferencija gradova i opština dočekala je delegaciju Ki...

Pročitaj više

TRINAESTA SEDNICA PREDSEDNIŠTVA KONFERENCIJE

Trinaesta sednica Predsedništva, poslednja u ovom sazivu, od...

Pročitaj više

TRINAESTA SEDNICA PREDSEDNIŠTVA SKGO

Trinaesta sednica Predsedništva Stalne konferencije gradova...

Pročitaj više

OKRUGLI STO O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA - TRŽIŠNO ORIJENTISANI RAZVOJ KO...

Stalna konferencija gradova i opština je, u saradnji sa GTZ projektom "Moderniza...

Pročitaj više

SEMINAR ZA KADROVE POGRANIČNIH OPŠTINA IZ OBLASTI PROJEKT MENADŽMENTA

U saradnji sa Agencijom za razvoj SO Novi Kneževac, SKGO je...

Pročitaj više