Arhiva biblioteke

Priručnik za javne nabavke namenjen naručiocima u jedinicama lokalne samouprave

Preuzmi

Vodič za koordinatore za romska pitanja i službenike u lokalnim samoupravama koji prate inkluziju Roma na lokalnom nivou

Preuzmi

Vodič za održivu urbanu mobilnost u zemljama jugoistočne Evrope

Preuzmi

Razlozi za uvođenje stambene politike kao izvorne nadležnosti lokalne samouprave

Preuzmi

Analiza mogućnosti davanja ovlašćenja jedinicama lokalne samouprave da utvrđuju javni interes za objekte od lokalnog značaja

Preuzmi

Strateško planiranje razvoja saobraćaja na lokalnom nivou

Preuzmi