Biblioteka

Smernice za izradu lokalnih planskih dokumenata u oblasti zapošljavanja

Preuzmi

Izvod iz analize učinka i kapaciteta JLS u primeni principa dobrog upravljanja za 2023. godinu

Preuzmi

HAJDE DA SE SLUŠAMO Vodič za konstruktivnu komunikaciju sa roditeljima

Preuzmi

Priručnik za izradu i realizaciju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta kroz informacioni sistem Uprave za poljoprivredno zemljište

Preuzmi

Priručnik za sprovođenje konkursnih postupaka u JLS

Preuzmi

Akcioni plan za razvoj cirkularnog kulturnog turizma

Preuzmi

Priručnik za strateško planiranje javnog zdravlja na lokalnom nivou "mapa puta"

Preuzmi

Vodič za uspostavljanje ekološkog ponašanja zaposlenih u lokalnoj samoupravi

Preuzmi