Biblioteka

Priručnik za jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji za pripremu vežbi civilne zaštite u objektima osnovnog obrazovanja

Preuzmi

Deset godina od majskih poplava 2014. godine

Preuzmi

Smernice za osnivanje međuopštinskih privrednih subjekata: Javna preduzeća i društva sa ograničenom odgovornošću

Preuzmi

Analiza kapaciteta nosilaca razvoja turizma na lokalnom nivou, sa posebnim osvrtom na lokalne turističke organizacije

Preuzmi

Vodič za lokalne samouprave u stvaranju podsticajnog okruženja za rani razvoj dece i pružanju sistemske podrške roditeljima

Preuzmi

Prelazak na elektronsko upravno postupanje - Priručnik za elektronsko kancelarijsko poslovanje

Preuzmi

Smernice za izradu lokalnih planskih dokumenata u oblasti zapošljavanja

Preuzmi

Izvod iz analize učinka i kapaciteta JLS u primeni principa dobrog upravljanja za 2023. godinu

Preuzmi