Projekti

REHEATEAST

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) učestvuje u projektu „REHEATEAS...

Pročitaj više

Zajednički pristup socijalnoj inkluziji

Fokus projekta „Zajednički pristup socijalnoj inkluziji u Srbiji“ usmeren je...

Pročitaj više

Unapređenje primene principa dobrog upravljanja u lokalnim samoupravam...

Stalna konferencija gradova i opština započela je sprovođenje projekta „Unap...

Pročitaj više

Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava za javne nabavke

Jula 2023. godine u 14 odabranih lokalnih samouprava pokrenute su aktivnosti...

Pročitaj više

Unapređenje kapaciteta lokalne samouprave za ostvarivanje prava deteta

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i UNICEF u okviru partnerskog p...

Pročitaj više

Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama u...

Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključi...

Pročitaj više