Publikacije, analize i programska dokumenta

Priručnik za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku

Preuzmi

Vodič za transparentno finansiranje udruženja i drugih organizacija civilnog društva iz budžetskih sredstava lokalnih samouprava

Preuzmi

Pregovori sa Evropskom unijom u domenu javnog zdravlja (Poglavlje 28) i analiza uticaja na lokalne samouprave u Srbiji

Preuzmi

Vodič za koordinatore za romska pitanja i službenike u lokalnim samoupravama koji prate inkluziju Roma na lokalnom nivou

Preuzmi

Priručnik za planiranje prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove u lokalnim zajednicama u Srbiji

Preuzmi

Vodič za pripremu, budžetiranje i praćenje lokalnog akcionog plana za inkluziju Roma

Preuzmi