Publikacije, analize i programska dokumenta

Uputstvo za pripremu programa stambene podrške za ozakonjenje stambenih objekata

Preuzmi

Priručnik za planiranje razvoja turizma u jedinicama lokalne samouprave

Preuzmi

Pregled podataka gradova i opstina o merama za socijalno ukljucivanje Roma i Romkinja u 2020. godini

Preuzmi

Lakši put do vaših prava - rezultati projekata

Preuzmi

Nove ideje po meri zajednice - rezultati projekta

Preuzmi

Podrška odgovoru na posledice Kovida-19 u podstandardnim romskim naseljima

Preuzmi