Publikacije, analize i programska dokumenta

Priručnik za izradu i realizaciju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta kroz informacioni sistem Uprave za poljoprivredno zemljište

Preuzmi

Akcioni plan za razvoj cirkularnog kulturnog turizma

Preuzmi

Priručnik za privlačenje i realizaciju investicija na lokalnom nivou

Preuzmi

Banjski turizam u Srbiji - Vodič za lokalne vlasti

Preuzmi

Priručnik za uspostavljanje poslovnih saveta

Preuzmi

Izazovi u pripremi i sprovođenju projekata javno-privatnog partnerstva u jedinicama lokalne samouprave i primeri dobre prakse

Preuzmi