Publikacije, analize i programska dokumenta

Priručnik za javne nabavke namenjen naručiocima u jedinicama lokalne samouprave

Preuzmi

Priručnik za upravljanje imovinom JLS

Preuzmi

Finalna brošura Programa Exchange 5

Preuzmi

Finalna brošura Programa Exchange 5 ENG

Preuzmi

Smernice za izradu planova razvoja jedinica lokalne samouprave

Preuzmi

Vodič za transparentno finansiranje udruženja i drugih organizacija civilnog društva iz budžetskih sredstava lokalnih samouprava

Preuzmi