Publikacije, analize i programska dokumenta

Priručnik za uspostavljanje partnerstava gradova i opština Republike Srbije sa gradovima i opštinama drugih država

Preuzmi

Smernice za izradu planova razvoja jedinica lokalne samouprave

Preuzmi

Brošura Prvo nacionalno godišnje takmičenje za izbor najbolje prakse u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou u 2018. godini

Preuzmi

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Evrope

Preuzmi

Statutarna rezolucija i Povelja Kongresa (prevod)

Preuzmi

Bratimljenje opština: put ka bržem razvoju

Preuzmi