Publikacije, analize i programska dokumenta

Analiza uticaja procesa evropskih integracija na lokalnu samoupravu u Srbiji u oblasti zaštite potrošača

Preuzmi

Analiza uticaja procesa pristupanja Evropskoj uniji na lokalnu samoupravu u Republici Srbiji u oblasti informacionog društva

Preuzmi

Analiza uticaja zdravstvene krize prouzrokovane pandemijom virusa Covid-19 na EU fondove za jedinice lokalne samouprave u Srbiji

Preuzmi

Evropske novosti - Broj 4

Preuzmi

Priručnik za uspostavljanje partnerstava gradova i opština Republike Srbije sa gradovima i opštinama drugih država

Preuzmi

Evropske novosti - Broj 3

Preuzmi