Publikacije, analize i programska dokumenta

Izvod iz analize učinka i kapaciteta JLS u primeni principa dobrog upravljanja za 2023. godinu

Preuzmi

Priručnik za sprovođenje konkursnih postupaka u JLS

Preuzmi

Vodič za primenu etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave

Preuzmi

Vodič za pripremu i sprovođenje programa stručnog usavršavanja za zaposlene u JLS

Preuzmi

Priručnik za određivanje kompetencija za rad službenika u jedinicama lokalne samouprave

Preuzmi

Vodič za kažnjiva dela u inspekcijskom nadzoru na lokalnom nivou

Preuzmi