Publikacije, analize i programska dokumenta

Uputstvo za pripremu programa stambene podrške za ozakonjenje stambenih objekata

Preuzmi

Analiza propisa i prakse kod postupanja JLS u predmetima utvrđivanja zemljišta za redovnu upotrebu objekta

Preuzmi

Priručnik za lokalnu inspekciju za puteve

Preuzmi

Priručnik za građevinske inspektore u jedinicama lokalne samouprave

Preuzmi

Priručnik za pružanje stambene podrške u JLS

Preuzmi

Smernice za afirmaciju koncepta održive urbane mobilnosti među članicama SKGO

Preuzmi