Publikacije, analize i programska dokumenta

Priručnik za jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji za pripremu vežbi civilne zaštite u objektima osnovnog obrazovanja

Preuzmi

Deset godina od majskih poplava 2014. godine

Preuzmi

Smernice za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spašavanja

Preuzmi

Brošura Moguće je... projekat Škole za bolji kvalitet vazduha

Preuzmi

Vodič za međuopštinsku saradnju u vanrednim situacijama - zašto i kako?

Preuzmi

Lokalni plan upravljanja otpadom grada Leskovca 2021-2030.

Preuzmi