Publikacije, analize i programska dokumenta

Smernice za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spašavanja

Preuzmi

Brošura Moguće je... projekat Škole za bolji kvalitet vazduha

Preuzmi

Vodič za međuopštinsku saradnju u vanrednim situacijama - zašto i kako?

Preuzmi

Lokalni plan upravljanja otpadom grada Leskovca 2021-2030.

Preuzmi

Priručnik za izradu lokalnog plana upravljanja otpadom

Preuzmi

Priručnik za lokalnu inspekciju za zaštitu životne sredine

Preuzmi