Arhiva dogadjaja

Vebinar - Sastanak sa jedinicama lokalne samouprave koje su pristupile i rade u Pisarnici

Stalna konferencija gradova i opština organizuje sastanak sa zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave koje su pristupile i rade u Pisarnici. Sastanak će biti odražan 27. juna 2024. godine sa početkom u 10.30 časova. Cilj ovog sastanka je uvid u potrebe, mogućnosti i iskustva u dosadašnjem radu u Pisarnici, kao i sugestije za unapređenje rada, odnosno otklanjanje eventulanih uočenih nedoslednosti i prepreka.   Link za registraciju na sastanak je https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZErd-yqqz8sE9IX9iSswGTkam58kuwJTzNW

Sastanak načelnika komunalnih milicija

Stalna konferencija gradova i opština organizuje sastanak načelnika komunalnih milicija koji će biti održan 27. juna 2024. godine u prostorijama SKGO u Beogradu, Makedonska 22/VIII, sa početkom u 11 časova. Dnevni red

Vebinar - Sastanak sa jedinicama lokalne samouprave koje nisu pristupile Pisarnici

Stalna konferencija gradova i opština organizuje konsultativni sastanak sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave u vezi sa uspostavljanjem, odnosno funkcionisanjem (centralne) Pisarnice. Sastanak će biti održan 26. juna 2024. godine sa početkom u 10.30 časova za JLS koje NISU pristupile Pisarnici. Sastanak je namenjen zaposlenima u jedinicima lokalne samouprave koje nisu pristupile Pisarnici i na početku su priprema za njeno povezivanje i integraciju u svakodnevno postupanje. Cilj sastanka je upoznavanje sa prethodnim zahtevima koji moraju biti ispunjeni (Katalog postupaka, tehnička opremljenost, uloge u ePisarnici i slično), razmena dosadašnjeg iskustva, kao i razjašnjenje nedoumica u ovoj fazi procesa.  Link za registraciju na sastank je https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMscO2grz8tG9PhUAQlTwuvvc1ubK4gTp5Z

Novi Sad - Obuka „Uključivanje lokalne zajednice u izradu opštih akata lokalne samouprave”

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje dvodnevnu akreditovanu obuku „Uključivanje lokalne zajednice u izradu opštih akata lokalne samouprave”, koja se realizuje u okviru projekta „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“ koji podržava Vlada Švajcarske. Obuka pripada tematskoj oblasti „Upravljanje normativnim procesom i uređivanje rada organa i službi jedinica lokalne samouprave”, a namenjena je prevashodno sekretarima skupština i licima koja rade na administrativnoj i stručnoj podršci radu skupštine, odnosno veća i na izradi lokalnih opštih akata, a takođe je namenjena i zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave koji rade na poslovima saradnje sa udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva.  Obuka će biti održana 24. i 25. juna 2024. godine u Novom Sadu (Omladinski savez udruženja (OPENS), Bulevar despota Stefana br. 5) sa početkom u 10 časova. Rok za prijavu je 20. jun 2024. godine putem linka  https://forms.office.com/e/LmdGjiquP4 VIŠE INFORMACIJA

Beograd - Završna svečanost eObuke novoizabranih odbornika

Završna svečanost povodom održane eObuke namenje novoizabranim odbornicima skupština gradova i opština biće održana u sredu, 19. juna u Beogradu (Hotel M, Bulevar oslobođenja 56a), sa početkom u 12 časova.

Novi Sad - Nacionalna konferencija „Održivi kulturni turizam“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje nacionalnu konferenciju na temu „Održivi kulturni turizam“, koja je ujedno i finalni skup međunarodnog projekta „BeCulTOUR: Više od kulturnog turizma”. Događaj će biti održan u utorak, 18. juna 2024. godine u Kulturnoj stanici „Eđšeg“ u Novom Sadu (Ulica Antona Čehova 4), sa početkom od 11 časova, takođe praćenje skupa je omogućeno i u onlajn formatu putem platforme ZOOM. Neophodno je da se svi zainteresovani za uživo ili onlajn učestvovanje registruju do petka, 14. juna, putem linka: https://rb.gy/36bfr9. Događaj je namenjen predstavnicima gradskih i opštinskih uprava koji se bave kulturom i turizmom, a takođe konferenciji mogu prisustvovati i delegirani predstavnici lokalnih institucija kulture i turističkih organizacija, uz molbu da se iz tehničko-organizacionih razloga broj učesnika koji bi uživo pratio konferenciju u Novom Sadu ograniči na tri osobe po gradu, odnosno opštini. Broj predstavnika koji bi pratio konferenciju onlajn nije ograničen. Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta „BeCulTOUR: Više od kulturnog turizma”, koji organizacija realizuje u saradnji sa opštinama Bač, Sremski Karlovci, Irig i u partnerstvu sa još 14 međunarodnih organizacija u cilju unapređenja i inovativnog razvoja u sferama kulturnog, istorijskog, religijskog i prirodnog nasleđa i turizma, a uz finansijsku podršku EU Programa za istraživanje i inovacije HORIZONT 2020. Za dodatne informacije, možete se obratiti Igoru Pucareviću, savetniku za kulturu u SKGO (igor.pucarevic@skgo.org). SKGO poziv za 18.06.2024. - ODRZIVI KULTURNI TURIZAM >>> AGENDА finalne konferencije BeCULTOUR - ODRZIVI KULTURNI TURIZAM - 18.06.2024.pdf

Novi Sad - Seminar "Uloga JLS u IPARD III Programu RS za period 2021-2027 i funkcionisanje platforme eAgrar“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje regionalni seminar na temu "Uloga JLS u IPARD III Programu RS za period 2021-2027 i funkcionisanje platforme eAgrar“, koji se realizuje u okviru programa "Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“, koji SKGO sprovodi u saradnji sa Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju kroz direktnu podršku Vlada Švajcarske. Seminar će biti održan 18. juna 2024. godine u Novom Sadu (Istorijski arhiv, Filipa Višnjića 2a), sa početkom u 11 časova. Prijavu za seminar je potrebno izvršiti putem linka:  https://forms.office.com/e/2S8Qt3Vd8d, najkasnije do 14. juna. VIŠE INFORMACIJA

Kragujevac - Radionica „Mogućnosti uspostavljanja lokalnih ombudsmana"

Radionica „Mogućnosti uspostavljanja lokalnih ombudsmana" biće održana 18. juna u prostorijama Skupštine grada Kragujevca (Trg slobode 3, sala 105), sa početkom u 10:15 časova. U saradnji sa Udruženjem ombudsmana Srbije, planirane su aktivnosti usmerene ka promociji i podršci uspostavljanju instituta ombudsmana u gradovima i opštinama. Jedna od tih aktivnosti je peer-to-peer radionica koja će biti održano u utorak u Kragujevcu. Radionica će biti posvećena predstavljanju i razmeni znanja i prakse vezanih za postupak uspostavljanja ombudsmana kroz međuopštinsku saradnju. SKGO organizuje ovaj skup s ciljem pružanja podrške svojim članicama iz Šumadijskog okruga, koje razmatraju načine za uspostavljanje međuopštinske saradnje u ovoj oblasti. SKGO ovu aktivnost organizuje u okviru programa“Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“, uz podršku Vlade Švajcarske. 2024-06-18 Kragujevac - medjuopstinski ombudsman >>>

Evropska nedelja mobilnosti 2024. - Informativni vebinar za gradove i opštine

Svake godine u periodu od 16. do 22. septembra održava se Evropska nedelja mobilnosti, manifestacija čiji je osnivač i pokrovitelj Evropska komisija. Ova manifestacija ima za cilj da podstakne građane da izaberu načine kretanja koji ne koriste fosilna goriva, da bi se skrenula pažnja na potrebu unapređenja kvaliteta životne sredine u urbanim sredinama. Tema kampanje Evropske nedelje mobilnosti 2024. godine biće: „Zajednički javni prostori“. Ovogodišnja tema kampanje se odnosi na unapređenje kvaliteta života u gradskim sredinama, kroz promociju infrastrukture u službi građana i olakšavanje upotrebe čistijih vozila i stvaranje kvalitetnih, bezbednih i pristupačnih javnih prostora. Nacionalni koordinatori Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Stalna konferencija gradova i opština pozivaju sve zainteresovane predstavnike lokalnih samouprava da prisustvuju informativnom vebinaru o ovogodišnjoj Evropskoj nedelji mobilnosti.  Informativni vebinar biće organizovan u petak, 14. juna 2024. godine, sa početkom u 10,00 časova.   Registracija za događaj je neophodna putem sledećeg linka: https://rb.gy/1cwdzv  Poziv za obeležavanje Evropske nedelje mobilnosti i poziv za učešće na informativnom vebinaru >>> Agenda vebinara >>>

Svilajnac - Seminar "Uloga JLS u IPARD III Programu RS za period 2021-2027 i funkcionisanje platforme eAgrar“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje regionalni seminar na temu "Uloga JLS u IPARD III Programu RS za period 2021-2027 i funkcionisanje platforme eAgrar“, koji se realizuje u okviru programa "Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“, koji SKGO sprovodi u saradnji sa Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju kroz direktnu podršku Vlada Švajcarske. Seminar će biti održan 13. juna 2024. godine u Svilajncu (Prirodnjački centar, Kralja Petra I 111), sa početkom u 11 časova. Prijavu za seminar je potrebno izvršiti putem linka:  https://forms.office.com/e/2S8Qt3Vd8d, najkasnije do 11. juna. VIŠE INFORMACIJA
d