Godišnji kalendar

April

Vrnjačka Banja - Izrada lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje radionicu povodom izrade lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost opštine Vrnjačka Banja. Izrada ovog dokumenta jedna je od aktivnosti paketa podrške koji SKGO ovoj opštini pruža u okviru projekta „Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou“, koji finansira Vlada Švedske.

Radionica će biti održana 18. aprila u Vrnjačkoj Banji (Skupština opštine, Ulica Kruševačka 17), sa početkom u 11 časova.

Dnevni red

Maj

Beograd - Sastanak Mreže za romska pitanja SKGO

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje 14. sastanak Mreže za romska pitanja SKGO koji će biti održan 23. maja 2024. godine u Beogradu (Hotel Moskva, Ulica Balkanska 1), sa početkom u 11 časova.

Dnevni red 14 sastanak Mreze za romska pitanja,.pdf