Konkursi

Javni poziv - "Prestonica kulture Srbije 2025"

Ministarstvo kulture Republike Srbije objavilo je javni poziv za učešće u programu Prestonica kulture Srbije 2025. Predmet programa je podsticanje ravnomernog lokalnog razvoja jedinica lokalne samouprave (JLS) kroz podršku godišnjem programu infrastrukturnih i kulturnih aktivnosti i podsticanje decentralizacije kulture, s ciljem kreiranja jedinstvenog kulturnog identiteta.

U okviru Programa Prestonica kulture Srbije, Ministarstvo kulture Republike Srbije pruža podršku JLS, odnosno gradu/opštini ili grupi podnosilaca koji će odrediti među sobom nosioca projekta, da u saradnji sa ustanovama, umetničkim i drugim udruženjima registrovanim za obavljanje delatnosti kulture, pojedincima (umetnicima, saradnicima, odnosno stručnjacima u kulturi) kao i drugim subjektima u kulturi, unaprede svoje kapacitete u kulturi, ojačaju kulturnu infrastrukturu, kulturnu produkciju, obogate kulturnu ponudu i da se u godini titule predstave jedinstvenim kulturnim i umetničkim programom.

Izabrane JLS poneće titulu – Prestonica kulture Srbije, koja će im omogućiti da budu prepoznate kao relevantni nacionalni centar razvoja kulture i na taj način postanu vidljivije na kulturnoj mapi Republike Srbije i Evrope.

Rok za prijavu je 14.01.2024. godine. 

Prijave se podnose popunjavanjem upitnika koji se preuzima na sajtu Ministarstva kulture ( https://www.kultura.gov.rs/konkurs/30/655473166c606).

Više informacija o konkursu mogu se pronaći na sajtu Ministarstva kulture, a za sva pitanja u vezi sa postupkom apliciranja na JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PRESTONICA KULTURE SRBIJE 2025 može se poslati upit na mejl: prestonicakulturesrbije@kultura.gov.rs.