Konkursi

Konkurs za dodelu stručne podrške lokalnim samoupravama za izradu izveštaja o učincima sprovođenja plana razvoja

U okviru Programa EU Exchange 6 – „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji “, objavljujemo Konkurs za izbor korisničkih lokalnih samouprava (LS) za dodelu stručne podrške za izradu izveštaja o učincima sprovođenja plana razvoja. Očekuje se da će po ovom konkursu za podršku biti odabrano 3 LS.

Da bi ostvario pravo na stručnu podršku u okviru konkursa, podnosilac prijave mora kumulativno da ispuni sledeće kriterijume:

•        da bude grad, opština ili gradska opština sa teritorije Republike Srbije;

•        da je plan razvoja usvojio najkasnije do 31. marta 2021. godine tj. da je isteklo pune tri godine od donošenja Odluke o usvajanju Plana razvoja od strane Skupštine LS;

•        da u trenutku konkurisanja nije korisnik podrške dodeljene iz sredstava EU, drugih razvojnih partnera, odnosno drugih međunarodnih i nacionalnih entiteta – koja je istovrsna kao podrška za koju se prijavljuje u okviru ovog konkursa.

Smernice za podnošenje prijava i dokumenta za prijavu (na ćiriličnom i latiničnom pismu) možete preuzeti u nastavku teksta.

Prijave je potrebno dostaviti elektronskom poštom na elektronsku adresu secretariat@skgo.org, a kao naslov poruke neophodno je navesti ”Prijava grada/opštine (staviti ime grada/opštine) na konkurs za izveštavanje o planu razvoja - Program EU Exchange 6“. Rok za dostavljanje prijave je petak 17.  maj 2024. godine do 16:00 časova po lokalnom vremenu, što se potvrđuje vremenom kada je poslata elektronska poruka.

Za dodatne informacije zainteresovani podnosioci mogu se obratiti SKGO svakog radnog dana u periodu trajanja konkursa putem telefona 064 870 33 85 kao i elektronskom poštom na sara.talijan@skgo.org;

Program EU Exchange 6 finansira Evropska unija (EU) u okviru nacionalnog Programa IPA 2019 i sprovodi se u režimu direktnog upravljanja od strane Delegacije EU u Srbiji. Ključne resorno nadležne institucije na nacionalnom nivou jesu Ministarstvo finansija i Republički sekretarijat za javne politike, dok Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) ima ulogu implementacionog partnera.

Pozivno pismo


Preuzmite prijavnu dokumentaciju na ćiriličnom pismu:

Prilog 1 – Smernice lokalnim samoupravama za podnošenje prijava po javnom Pozivu za konkurs za dodelu podrške za izradu izveštaja o učincima sprovođenja plana razvoja>>>>

Prilog 2 – Opis podrške za izradu izveštaja o učincima sprovođenja plana razvoja lokalne samouprave>>>

Prilog 3 – Obrazac za prijavu>>>

Prilog 4 - Izjava o spremnosti za korišćenje stručne podrške za izradu izveštaja o učincima sprovođenja Plana razvoja u okviru Programa EU Exchange 6>>>


Preuzmite prijavnu dokumentaciju na latiničnom pismu:

Prilog 1 – Smernice lokalnim samoupravama za podnošenje prijava po javnom Pozivu za konkurs za dodelu podrške za izradu izveštaja o učincima sprovođenja plana razvoja>>>>

Prilog 2 – Opis podrške za izradu izveštaja o učincima sprovođenja plana razvoja lokalne samouprave>>>

Prilog 3 – Obrazac za prijavu>>>

Prilog 4 - Izjava o spremnosti za korišćenje stručne podrške za izradu izveštaja o učincima sprovođenja Plana razvoja u okviru Programa EU Exchange 6>>>