Filteri po kriterijumima

Modeli administrativnih postupaka

Društvene delatnosti

Naknada troškova prevoza dece i učenika sa smetnjama u razvoju i njihovih pratilaca radi pohađanja nastave i/ili pružanja individualnih tretmana

13.04.2023
Urbanizam i imovinsko-pravni poslovi

Izdavanje informacije o lokaciji

13.04.2023
Društvene delatnosti

Konkurs za dodelu stipendija za deficitarna zanimanja

19.12.2022
Društvene delatnosti

Naknada troškova prevoza učenika osnovne škole na udaljenosti većoj od 4km od sedišta najbliže škole

19.12.2022
Društvene delatnosti

Obezbeđivanje prevoza učenika škole za osnovno obrazovanje odraslih

19.12.2022
Društvene delatnosti

Sufinansiranje projekata u oblasti kulture/sporta/socijalne i zdravstvene zaštite/životne sredine

19.12.2022
Društvene delatnosti

Konkurs za stipendiju za izuzetno nadarene učenike i studente

19.12.2022
Društvene delatnosti

Naknada troškova za vantelesnu oplodnju

19.12.2022
Građanska stanja

Ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti

19.12.2022
Građanska stanja

Pristup informacijama od javnog značaja

19.12.2022
Lokalna poreska administracija

Ispravka i otpis neosnovano utvrđenih izvornih javnih prihoda

19.10.2023
Lokalna poreska administracija

Odlaganje plaćanja dugovanog poreza

19.10.2023