Modeli akata

Lokalni izbori - Model rešenja o neispunjenju uslova za prošireni sastav MANJINSKE LISTE

Preuzmi datoteku

Lokalni izbori - Model rešenja o imenovanju člana i zamenika člana u prošireni sastav OIK

Preuzmi datoteku

Model sporazuma o MOS - pravobranilaštvo - ustupanje poslova

Preuzmi datoteku

Model sporazuma o MOS - pravobranilaštvo - zajednicko

Preuzmi datoteku