Modeli akata

KOMPETENCIJE - Poslovi postupanja po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja (rm 93)

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - Pružanje pravne pomoći (rm96)

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - Matičar (rm100)

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - Poslovi ažuriranja biračkog spiska (rm 106)

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - Poslovi arhiviranja predmeta i akata (rm 111)

Preuzmi datoteku

KOMPETENCIJE - Inženjer sistema i baze podataka (rm 113)

Preuzmi datoteku