Modeli akata

Model opisa poslova lica zaduženog za rodnu ravnopravnost u opštinskoj/gradskoj upravi

Preuzmi datoteku

Model odluke o obrazovanju Komisije za rodnu ravnopravnost

Preuzmi datoteku

Model odluke o načinu obrazovanja, zadacima i načinu rada Saveta za rodnu ravnopravnost

Preuzmi datoteku

Model plana upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti

Preuzmi datoteku

Izveštaj o sprovođenju plana upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti

Preuzmi datoteku

Metodološko uputstvo za izradu sporazuma o međuopštinskoj saradnji

Preuzmi datoteku