Mreža za lokalne finansije

Mreža za lokalne finansije je radno telo SKGO koje je osnovano u cilju uspostavljanja kontinuiranog praćenja primene propisa i međusobne razmene znanja i iskustava predstavnika lokalnih samouprava u oblasti sistema finansiranja lokalne samouprave.

Članovi Mreže su načelnici Odeljenja za budžet i finansije lokalne samouprave i/ili zaposleni u Odeljenju, u zavisnosti od odluke gradonačelnika ili predsednika opštine o imenovanju člana Mreže.

U okviru svog delokruga Mreža za lokalne finansije između ostalog:

  • razmatra pitanja konkretne primene nacionalnih propisa u oblasti sistema finansiranja lokalne samouprave i definiše predloge prema organima SKGO za reformu i unapređenje propisa koji uređuju upravljanje javnim finansijama na lokalnom nivou;
  • razmatra pitanja finansijskih kapaciteta lokalnih samouprava za obavljanje izvornih i poverenih poslova, upravljanja budžetskim ciklusom i jačanja transparentnosti javnih finansija na lokalnom nivou;
  • predstavlja platformu za razmenu mišljenja i informacija između predstavnika lokalne samouprave i pokrajinskih i nacionalnih organa po pitanjima i oblastima koje pokriva Mreža;
  • služi kao forum za razmenu iskustava, znanja i najbolje prakse članova Mreže u organizovanju i obavljanju poslova lokalnih odeljenja za budžet i finansije;
  • predstavlja mehanizam praćenja i prikupljanja informacija ili podataka iz oblasti sistema finansiranja lokalne samouprave.

Mreža funkcioniše kroz organizovanje sastanaka svih ili dela članova Mreže i putem elektronske i druge komunikacije i razmene informacija između članova i koordinatorke Mreže.

Koordinatorka Mreže: Anida Mujović, savetnica za kapitalno budžetiranje u lokalnoj samoupravi