Mreža načelnika lokalnih poreskih administracija

Mreža načelnika lokalnih poreskih administarcija (Mreža LPA) je radno telo SKGO koje je osnovano u cilju uspostavljanja kontinuiranog praćenja primene propisa i međusobne razmene znanja i iskustava načelnika lokalnih poreskih administracija.

Članovi Mreže su načelnici Odeljenja za utvrđivanje, naplatu i kontrolu izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave.

U okviru svog delokruga Mreža načelnika lokalnih poreskih administracija između ostalog:

  • razmatra pitanja konkretne primene nacionalnih propisa u oblasti utvrđivanja, naplate i kontrole izvornih prihoda lokalne samouprave;
  • definiše predloge prema organima SKGO za reformu i unapređenje propisa koji uređuju oblast administriranja izvornih prihoda lokalne samouprave, s posebnim akcentom na reformu poreza na imovinu;
  • predstavlja platformu za razmenu mišljenja i informacija između predstavnika lokalne samouprave i pokrajinskih i nacionalnih organa po pitanjima i oblastima koje pokriva Mreža;
  • služi kao forum za razmenu iskustava, znanja i najbolje prakse članova Mreže u organizovanju i obavljanju poslova lokalnih poreskih administracija;
  • predstavlja mehanizam praćenja i prikupljanja informacija ili podataka iz oblasti administriranja izvornih prihoda lokalne samouprave.

 Mreža funkcioniše kroz organizovanje sastanaka svih ili dela članova Mreže i putem elektronske i druge komunikacije i razmene informacija između članova i koordinatorke Mreže.

Koordinatorka Mreže: Bojana Gašić Praštalo, savetnica za javne finansije