Mreža SLAP koordinatora

Mreža SLAP koordinatora je radno telo SKGO koje je osnovano u cilju unosa i ažuriranja podataka o opštinskim infrastrukturim projektima prevashodno na osnovu Programa Vlade Republike Srbije za obnovu i unapređenje objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite.

Članovi Mreže su SLAP koordinatori (stručna lica koje je za ove poslove imenovao gradonačelnih/predsednik okštine – najčešće samostalni stručni saradnici u Kancelarijama za lokalni ekonomski razvoj).

U okviru svog delokruga Mreža SLAP koordinatora je zadužena za:

  • unos i ažuriranje podataka o opštinskim infrastruktunim projektima a prevashodno na osnovu pomenutog Programa Vlade RS za obnovu objekata javne namane;
  • informisanje članova mreže.

Mreža funkcioniše kroz organizovanje sastanaka svih ili dela članova Mreže i putem elektronske i druge komunikacije i razmene informacija između članova i koordinatora Mreže.

Koordinator Mreže: Nedeljko Ćurić, savetnik za planiranje i kapitalne projekte