Mreža eko-poverenika

Mreža eko-poverenika je radno telo SKGO koje je osnovano u cilju podizanja kapaciteta zaposlenih na poslovima zaštite životne sredine u lokalnim samoupravama, kako na upravnim, tako i na inspekcijskim poslovima.

Članovi Mreže su zaposleni na poslovima zaštite životne sredine, jedan broj rukovodilaca odeljenja ili službi u kojima su organizovani poslovi zaštite životne sredine, pojedini pomoćnici gradonačelnika i predsednika opština za poslove zaštite životne sredine i članovi gradskih i opštinskih veća.

U okviru svog delokruga Mreža eko-poverenika je zadužena za:

  • konsultativne aktivnosti u procesu izmene zakonske regulative;
  • konsultativne aktivnosti u procesu pridruživanja EU;
  • razmenu podataka o kapacitetima JLS u oblasti zaštite životne sredine;
  • razmenu iskustava među članovima Mreže radi unapređenja njihovih stučnih kapaciteta;
  • razmenu informacija o aktivnostima lokalnih samouprava u oblati zaštite životne sredine.

Mreža funkcioniše kroz organizovanje sastanaka svih ili dela članova Mreže i putem elektronske i druge komunikacije i razmene informacija između članova i koordinatorke Mreže.

Koordinatorka Mreže: Jana Pavlović, savetnica za životnu sredinu