Mreža energetskih menadžera i poverenika za energetsku efikasnost

Mreža energetskih menadžera i poverenika za energetsku efikasnost je osnovana sa ciljem da pruži podrška u radu lokalnim energetskim menadžerima i drugim lokalnim službenicima koji obavljaju poslove u vezi sa komunalnom energetikikom, energetskom efikasnošću i obnovljivim izvorima energije. Osim toga Mreža služi i kao platforma za razmenu informacija i konsultovanje, a sve u cilju što boljeg sprovođenja zakona i praktičnih politika u oblastima komunalne energetike, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Mreža, kao radno telo SKGO, doprinosi boljoj razmeni informacija i materijala, efikasnijem prikupljanju potrebnih podataka od članstva, kao i unapređenju distribucije postignutih rezultata i najbolje prakse.

Mreža energetskih menadžera i poverenika za energetsku efikasnost se u svom dosadašnjen radu bavila:

  • razmatranjem konkretnih pitanja primene propisa i definisanjem predloga prema Predsedništvu i drugim organima SKGO, kojima bi se reformisali i unapredili propisi u oblastima komunalne energetike, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije;
  • uvođenjem sistema energetskog menadžmenta na lokalnom nivou;
  • organizovanjem pružanja savetodavnih usluga građanima po pitanju energetske efikasnosti;
  • podizanjem energetska efikasnost na nivo javnog interesa;
  • procedurom izdavanja energetskih dozvola;
  • procedurom izdavanja licenci za distribuciju toplotne energije;
  • podrškom Ministarstvu rudarstva i energetike u realizaciji aktivnosti Budžetskog fonda za energetsku efikasnost;
  • problematikom ugovaranje energetskog učinka i ugovornog snabdevanja energijom.

 Mreža funkcioniše kroz organizovanje sastanaka svih ili dela članova, kao i putem elektronske i druge komunikacije i razmene informacija između članova i koordinatora Mreže.

Koordinator Mreže: Miodrag Gluščević, programski direktor za urbani razvoj, životnu sredinu i komunalne delatnosti