Mreža za lokalni ekonomski razvoj

Mreža za lokalni ekonomski razvoj je radno telo SKGO koje je osnovano sa ciljem da svaki član Mreže dobije mogućnost da uporedi i proceni svoje rezultate u ostvarivanju ekonomskog razvoja, i da primenjuje saznanja koja mogu doprineti većoj efikasnosti i boljim rezultatima rada u ovoj oblasti. To je mesto gde se razmenjuje i stiče novo iskustvo, znanje, informacije koje omogućava bolju praksu u radu na ovim poslovima.

Članovi Mreže za lokalni ekonomski razvoj su predstavnici Odeljenja/Odseka za lokalni ekonomski razvoj, kao i pojedinci koji imaju sistematizovane poslove lokalnog ekonomskog razvoja.

U okviru svog delokruga Mreža za lokalni ekonomski razvoj je zadužena da:

  • razmatra pitanja konkretne primene propisa i definiše predloge prema organima SKGO za reformu i unapređenje propisa koji delimično ili u potpunosti uređuju pitanja LER-a;
  • razmatra pitanja delotvornosti različitih oblika institucionalne podrške LER-u i pitanja efikasnog podsticanja i upravljanja LER-om;
  • razmenjuje iskustva članica na poboljšanju uslova za poslovanje privatnog sektora i na unapređenju procesa realizacije investicija;
  • razmenjuje znanja i iskustva i primere najbolje prakse u organizovanju i obavljanju poslova LER-a;
  • razmenjuje mišljenja i informacija SKGO sa njenim članicama po pitanjima koje pokriva rad Mreže (prosleđivanje informacija i materijala, slanje dopisa, upućivanje upitnika i sprovođenje anketa, prikupljanje potrebnih podataka od članica, i dr.).

Mreža funkcioniše kroz organizovanje sastanaka svih ili dela članova Mreže i putem elektronske i druge komunikacije i razmene informacija između članova i koordinatorke Mreže.

Koordinatorka Mreže: Jelena Mihajlović Tanasijević, šefica Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj