Mreža za poljoprivredu i ruralni razvoj

Mreža za poljoprivredu i ruralni razvoj je radno telo SKGO nastalo kao potreba zaposlenih u lokalnim samoupravama koji se bave ovim temama da jačaju kapacitete u obavljanju nadležnosti u oblasti poljoprivrede, ali i da preuzimaju nove nadležnosti u upravljanju politikama ruralnog razvoja, međusobno razmenjuju znanja i iskustva iz prakse i konsultuju se kada je u pitanju promena propisa.

Članovi Mreže su zaposleni koji rade na poslovima poljoprivrede i ruralnog razvoja.

U okviru svog delokruga Mreža za poljoprivredu i ruralni razvoj je zadužena za:

  • razmatranje pitanja primene relevantnih propisa i predlaganja izmene postojećih propisa koji delimično ili u potpunosti uređuju pitanja poljoprivrede i ruralnog razvoja;
  • razmenu iskustava, mišljenja, dokumenata između lokalnih samouprava u ovim oblastima;
  • kontinuiranu komunikaciju između lokalnih samouprava u ovim oblastima;
  • pružanje mogućnosti međusobnog upoređivanja lokalnih samouprava sa ciljem primene uspešnih praksi;
  • jačanje kapaciteta za sprovođenje nadležnosti u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Mreža funkcioniše kroz organizovanje sastanaka svih ili dela članova Mreže i putem elektronske i druge komunikacije i razmene informacija između članova i koordinatorke Mreže.

Koordinatorka Mreže: Slađana Grujić, programska direktorka za ekonomski razvoj.