Mreža za lokalne savete za zdravlje i savetnike prava pacijenata

Mreža za lokalne savete za zdravlje i savetnike prava pacijenata je radno telo SKGO koje je osnovano u cilju razmene iskustava i znanja, međusobnog savetovanja, povezivanja i udruživanja aktera na lokalnom nivou u oblasti zdravlja i zaštite prava pacijenata.

Članovi Mreže su savetnici za zaštitu prava pacijenata i predstavnici lokalnih saveta za zdravlje.

U okviru svog delokruga Mreža za lokalne savete za zdravlje i savetnike prava pacijenata je zadužena za:

  • jačanje kapaciteta aktera na lokalnom nivou radi unapredjenja dostupnosti, efikasnosti I kvaliteta primarne zdravstene zaštite;
  • standardizaciju primene propisa u oblasti zaštite prava pacijenata;
  • podršku razvoja javno-zdravstenih politika na lokalnom nivou; 
  • razmenu i unapređenje prakse u oblasti zdravlja, sa naglaskom na integrisanu, intersektorsku i medjuopštinsku saradnju i razvoj partnerstava za zdravlje u okviru lokalne zajednice

Mreža funkcioniše kroz organizovanje sastanaka svih ili dela članova Mreže i putem elektronske i druge komunikacije i razmene informacija između članova i koordinatorke Mreže.

Koordinatorka Mreže: Jasmina Tanasić, programska direktorka za društveni razvoj