Mreža za sport

Mreža za sport je radno telo SKGO koje je osnovano u cilju uspostavljanja kontinuiranog praćenja primene propisa i međusobne razmene znanja i iskustava stručnjaka u lokalnim samoupravama koji se bave temom sporta, a u skladu sa nadležnostima.

Članovi Mreže su zaposlena lica u lokalnim samoupravama na poslovima u oblasti sporta, kao i članovi relevantnih radnih tela, a koji se odnose na organizaciju sporta u lokalnoj zajednici.

U okviru svog delokruga Mreža za sport je zadužena da:

  • razmatra pitanja konkretne primene nacionalnih propisa i definiše predloge prema organima SKGO za reformu i unapređenje propisa koji delimično ili u potpunosti uređuju pitanja sporta, a u skladu sa nadležnostima lokalne samouprave;
  • razmatra pitanja delotvornosti različitih oblika insitucionalne podrške, daje predloge i modele u cilju unapređenja rada zaposlenih u oblasti sporta na lokalnom nivou;
  • razmenjuje mišljenja i informacije između predstavnika lokalne samouprave i pokrajinskih i nacionalnih organa po pitanjima i oblastima koje pokriva rad Mreže;
  • služi kao forum za razmenu iskustava, znanja i najbolje prakse članova Mreže u organizovanju i obavljanju poslova sporta u  lokalnoj samoupravi;
  • prati i prikuplja informacije ili podatke iz specifičnih oblasti delokruga Mreže.

Mreža funkcioniše kroz organizovanje sastanaka svih ili dela članova Mreže i putem elektronske i druge komunikacije i razmene informacija između članova i koordinatorke Mreže.

Koordinatorka mreže za sport: Maja Knežević Romčević, šefica Odeljenja za prosvetu, kulturu, sport i mlade