Mreža za romska pitanja

Mreža za romska pitanja je radno telo SKGO koje je osnovano u cilju uspostavljanja kontinuiranog praćenja primene propisa i međusobne razmene znanja i iskustava koordinatora za romska pitanja i lokalnih mehanizma za unapređenje položaja Romske nacionalne manjine.

Članovi Mreže su zaposlena lica u lokalnim samoupravama na poslovima koordinatora za romska pitanja, kao i članovi radnih tela tj. predstavnici lokalnih mehanizama za unapređenje socio-ekonomskog položaja Romske nacionalne manjine.

U okviru svog delokruga Mreža za romska pitanja se, između ostalog, bavi:

  • podizanjem svesti zaposlenih u organima lokalne uprave po pitanjima prava nacionalnih manjina u cilju ostvarivanja dosledne zaštite ljudskih i manjinskih prava utvrđenih zakonima, ratifikovanim međunarodnim ugovorima i opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava, poštujući kulturološke i druge legitimne različitosti i identitet pojedinaca i grupa;
  • razmatranjem pitanja konkretne primene međunarodnih i nacionalnih propisa koji delimično ili u potpunosti uređuju pitanja inkluzije Roma;
  • razmatranjem pitanja uvođenja, unapređenja i sprovođenja lokalnih politika sa aspekta poštovanja okvira i principa ljudskih i manjinskih prava, sa posebnim osvrtom na potrebe Romske nacionalne manjine;
  • razmenom mišljenja i informacija između predstavnika lokalne samouprave, pokrajinskih i nacionalnih organa po pitanjima i oblastima koje pokriva Mreža;
  • razmenom iskustava, znanja i najbolje prakse članova Mreže;
  • praćenjem i prikupljanjem informacija i podataka iz specifičnih oblasti delokruga Mreže.

Mreža funkcioniše kroz organizovanje sastanaka svih ili dela članova Mreže i putem elektronske i druge komunikacije i razmene informacija između članova i koordinator Mreže.

Koordinator Mreže: Dušan Jovanović, savetnik za socijalnu inkluziju (dusan.jovanovic@skgo.org)