Mreža građevinskih inspektora

Mreža građevinskih inspektora je radno telo SKGO koje je osnovano u cilju jačanja kapaciteta građevinske inspekcije na lokalu.

Članovi Mreže su građevinski inspektori zaposleni u gradskim i opštinskim upravama. Osim građevinskih inspektora,  u radu Mreže učestvuju i rukovodioci inspekcijskih službi.

U okviru svog delokruga Mreža građevinskih inspektora je zadužena da prati primenu propisa od značaja za rad građevinske inspekcije na lokalu, i to:

  • Zakona o planiranju i izgradnji;
  • Zakona o inspekcijskom nadzoru;
  • Zakona o stanovanju i održavanju zgrada.

Pored toga, Mreža služi za međusobno savetovanje građevinskih inspektora  i prikupljanje inicijativa od značaja za unapređenje prakse u radu i izmenu propisa.

Mreža funkcioniše kroz organizovanje sastanaka svih ili dela članova Mreže i putem elektronske i druge komunikacije i razmene informacija između članova i koordinatorke Mreže.

Koordinatorka Mreže: Klara Danilović, šefica Odeljenja za urbanizam, prostorno planiranje i stanovanje