Mreža za socijalnu zaštitu

Mreža za socijalnu zaštitu je radno telo SKGO koje je osnovano u cilju uspostavljanja kontinuiranog praćenja primene propisa, međusobne razmene znanja i iskustava stručnjaka u lokalnim samoupravama koji se bave temama iz oblasti socijalne i dečije zaštite, sa posebnim osvrtom na usluge socijalne zaštite u zajednici koje su u nadležnosti lokalnog nivoa.

Članovi Mreže su zaposlena lica u lokalnim samoupravama na poslovima socijalne i dečije zaštite, kao i članovi radnih tela tj. predstavnici lokalnih mehanizama za unapređenje razvoja i održivosti socijalnih usluga na lokalnom nivou.

U okviru svog delokruga Mreža za socijalnu zaštitu se između ostalog bavi:

  • razmatranjem pitanja konkretne primene međunarodnih i nacionalnih propisa koji delimično ili u potpunosti uređuju pitanja socijalne i dečije zaštite;
  • razmatranjem pitanja uvođenja, unapređenja i sprovođenja lokalnih politika sa aspekta mera i programa koje sprovode JLS a kojima se umanjuju posledice socio-ekonomskih rizika i  omogućava razvoj socijalne zaštite zasnovane na poštovanju zagarantovanih prava i smanjenju nejednakosti u lokalnim zajednicama;
  • predstavlja platformu za razmenu mišljenja i informacija između predstavnika lokalne samouprave, pokrajinskih i nacionalnih organa koji za cilj imaju aktivnosti pružanja podrške i pomoći građanima i njihovim porodicama radi poboljšanja, odnosno očuvanja kvaliteta života, otklanjanja ili ublažavanja rizika, nepovoljnih životnih okolnosti, kao i razvoja potencijala korisnika za samostalan život u zajednici;
  • razmenom iskustava, znanja i najbolje prakse u cilju standardizacije prakse koja na adekvatan način odgovara na potrebe lokalnih zajednica prilikom kreiranja lokalnih socijalnih politika, njihovoj primeni i praćenju;
  • praćenjem i prikupljanjem informacija i podataka iz specifičnih oblasti delokruga Mreže socijalne isključenosti, smanjenja siromaštva, i socijalne zaštite.

Mreža funkcioniše kroz organizovanje sastanaka svih ili dela članova Mreže i putem elektronske i druge komunikacije i razmene informacija između članova i koordinatorke Mreže.

Koordinatorka Mreže: Mirjana Komnenović, savetnica za socijalnu zaštitu