Mreža za javne nabavke

Mreža za javne nabavke je radno telo SKGO koje je osnovano u cilju pružanja podrške zaposlenima u lokalnim upravama u obavljanju nadležnosti iz oblasti javnih nabavki. Mreža predstavlja mehanizam komunikacije i razmene informacija SKGO sa njenim članicama, kao i razmene iskustava i znanja članica međusobno, po pitanjima koje pokriva rad Mreže, a u cilju unapređenja rada u oblasti javnih nabavki u skladu sa najboljom praksom u organizovanju i obavljanju ovih poslova.

Članovi Mreže su predstavnici gradova, opština i gradskih opština zaposleni na poslovima koji se odnose na javne nabavke u JLS..

U okviru svog delokruga Mreža za javne nabavke sprovodi aktivnosti kao što su:

  • podrška u izradi različitih akata koji se bave javnim nabavkama, organizacija sastanaka i okruglih stolova, razmena mišljenja, informacija i materijala, slanje dopisa, prikupljanje potrebnih podataka od članica, usklađivanje stavova i iznalaženje zajedničkih rešenja i dr.
  • razmatra pitanja konkretne primene propisa i definiše predloge prema Predsedništvu i nadležnim odborima SKGO, za reformu propisa koji se direktno ili indirektno odnose na oblast javnih nabavki, kao i za unapređenje prakse u postupanju nadležnih institucija na svim nivoima vlasti;
  • razmatranje pitanja delotvornosti različitih oblika institucionalne podrške unapređenju rada zaposlenih u oblasti javnih nabavki na lokalnom nivou;
  • razmatranje drugih pitanja i obavlja druge aktivnosti, u skladu sa potrebama SKGO i članova Mreže.

Mreža funkcioniše kroz organizovanje sastanaka svih ili dela članova Mreže i putem elektronske i druge komunikacije i razmene informacija između članova i koordinatorke Mreže.

Koordinatorka Mreže: Ružica Aranđelović Ilić, savetnica za normatrivne poslove i pripremu lokalnih akata