Mreža za komunalne delatnosti

Mreža za komunalne delatnosti je radno telo koje je osnovano u cilju kontinuiranog praćenja primene propisa i pružanja podrške stručnjacima iz parkse koji se bave temama iz obalsti komunalnih delatnosti. To je mesto gde se razmenjuje i stiče novo iskustvo, znanje, informacije koje omogućava bolju praksu u radu na ovim poslovima.

Članovi Mreže su predstavnici gradova, opština i gradskih opština zaposleni na poslovima kominalnih delatnosti, članovi gradskih odnosno opštinskih veća i pomoćnici gradonačelnika/predsednika opština koji se bave pitanjima komunalnih delatnosti, kao i članovi radnih tela formiranih u opštini, gradu, gradskoj opštini, a koja se tiču ove oblasti.

U okviru svog delokruga Mreža za komunalne delatnosti je zadužena da:

  • razmatra pitanja konkretne primene nacionalnih propisa i definiše predloge prema organima SKGO za reformu i unapređenje propisa koji delimično ili u potpunosti uređuju pitanja komunalnih delatnosti;
  • razmatra pitanja delotvornosti različitih oblika insitucionalne podrške, daje predloge i modele u cilju unapređenja rada zaposlenih u oblasti komunalnih delatnosti;
  • razmenjuje mišljenja i informacije između predstavnika lokalne samouprave i pokrajinskih i nacionalnih organa po pitanjima koje pokriva rad Mreže;
  • služi kao forum za razmenu iskustava, znanja i najbolje prakse članova Mreže za unapređenje obavljanja komunalnih delatnosti na lokalnom nivou;
  • prati i prikuplja informacije ili podatke iz oblasti delokruga Mreže.

Mreža funkcioniše kroz organizovanje sastanaka svih ili dela članova Mreže i putem elektronske i druge komunikacije i razmene informacija između članova i koordinatora Mreže.

Koordinator Mreže: Miodrag Gluščević, programski direktor za urbani razvoj, životnu sredinu i komunalne delatnosti