Mreža gradskih i opštinskih PR menadžera

Mreža gradskih i opštinskih PR menadžera je radno telo SKGO koje je osnovano u cilju unapređenja funkcionisanja službi za informisanje na lokalnom nivou kroz kontinuiranu komunikaciju i praćenje njihovog rada.

Članovi Mreže su većinom osobe zadužene za poslove informisanja zaposlene u lokalnim administracijama, ali se ovim poslovim bave i šefovi kabineta gradonačelnika i predsednika opština, njihovi pomoćnici, gradski i opštinski većnici i druga lica. 

Mreža ima 142 člana iz 129 lokalnih samouprava.

U okviru svog delokruga Mreža gradskih i opštinskih PR menadžera je zadužena da:

  • Izvesti članove mreže o trenutnim i strateškim aktivnostima SKGO
  • Predstavlja platformu za razmenu mišljenja i informacija između članova Mreže/predstavnika lokalnih administracija po pitanjima i oblastima koje Mreža pokriva 
  • Služi kao forum za razmenu iskustava, znanja i najbolje prakse članova Mreže u organizovanju i obavljanju poslova odnosa sa javnošću i informisanja
  • Predstavlja mehanizam praćenja i prikupljanja informacija ili podataka iz specifičnih oblasti delokruga Mreže.

Mreža funkcioniše kroz organizovanje sastanaka svih ili dela članova Mreže i putem elektronske i druge komunikacije i razmene informacija između članova i koordinatora Mreže.

Koordinator MrežeVladimir Jovanović, šef Službe za informisanje SKGO.